Wykonawstwo sieci, przyłączy i zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

 

Zajmujemy się budową sieci, przyłączy i zewnętrznych instalacji wod-kan. Mamy doświadczenie w realizacji m.in. inwestycji mieszkaniowych i użytku publicznego. Budujemy zbiorniki retencyjne, rozsączające, przepompownie ścieków.

 

Doradztwo techniczne

 

Zakres usług obejmuje pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania technicznego i materiałowego dla Twojej inwestycji. Pomożemy też w zagospodarowaniu wód deszczowych.