Trwają prace na budowie „Osiedle mieszkaniowe ATUT” w Rotmance

wenin informacje

Trwają prace na budowie „Osiedle mieszkaniowe ATUT” w Rotmance.

W ramach realizowanych prac wykonamy:

  • sieć wodociągową w zakresie średnic DN200-160:
    • w tym 180 mb metodą przewiertu sterowanego,
    • w tym rozbudowa sieci wodociągowej dla Gminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej EKSPLOATATOR Sp. z o.o.,
  • sieć kanalizacji sanitarnej DN200,
  • przyłącza wod-kan do budynków,
  • zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej DN1000 (retencja kanałowa),
  • opracowanie i wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na potrzeby realizacji prac.

Po naszej stronie jest także obsługa formalna realizowanych prac z Eksploatator Sp. z o.o. i Urzędami

Inwestor: INPRO S.A.