Zakończenie prac na budowie „Biedronka Kartuska”

wenin informacje

Zakończyliśmy prace na budowie „Biedronka Kartuska”.

W ramach realizowanych prac wykonaliśmy m.in.:

  • budowa sieci wodociągowej DN160 PE,
  • pod ul. Kartuską Północną część sieci wykonana metodą przewiertu,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 PVC,
  • budowa przyłącza wodociągowego DN90 PE metodą przewiertu pod al. Armii Krajowej,
  • budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej DN200 metodą przewiertu rur modułowych PP,
  • budowa przyłącza kanalizacji deszczowej DN160 metodą przewiertu rur modułowych PP z włączeniem do kanału miejskiego,
  • odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych.

Zajęliśmy się także obsługą formalną prac z GIWK, Gdańskimi Wodociągami, Gdańskimi Wodami i GZDiZ.

 

Inwestor: JM Nieruchomości Sp. z o.o.