Zakończenie prac na budowie „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”

wenin informacje

Zakończyliśmy prace na budowie „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdańskim”.

W ramach realizowanych prac wykonaliśmy m.in.:

  • przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej DN90 PE na terenie szkoły,
  • wymiana przyłącza i montaż nowej komory wodomierzowej,
  • budowa nowego przyłącza kanalizacji deszczowej DN315 PVC,
  • budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie szkoły,
  • montaż zbiornika retencyjnego z układem pompowym do podlewania zieleni.

Zajęliśmy się także obsługą formalną prac z WiK Pruszcz Gdański i Gazownią Pruszcz Gdański.

 

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdański