Zakończone prace na budowie „Elektrownia – Gdańsk Westerplatte”

wenin informacje

Zakończyliśmy prace na budowie „Modernizacja budynku byłej Elektrowni wraz z aranżacją wnętrz do celów wystawienniczych i z zagospodarowaniem terenu, Gdańsk – Westerplatte”.

 

W ramach realizowanych prac wykonaliśmy zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, przebudowaliśmy przyłącze wody do istniejącego budynku oraz rozbudowaliśmy instalację wodociągową do nowych budynków.

 

Inwestor: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku