Wykonawstwo

Wenin oferta

Przyłącza, instalacje zewnętrzne i sieci wod-kan

Zajmujemy się budową sieci, przyłączy i zewnętrznych instalacji wod-kan. Mamy doświadczenie w realizacji m.in. inwestycji mieszkaniowych i użytku publicznego. Budujemy zbiorniki retencyjne, rozsączające, przepompownie ścieków.