Zagospodarowanie wód deszczowych

Wenin oferta

– ogrody deszczowe
– zbiorniki retencyjne
– zbiorniki rozsączające

Przepisy dotyczące wód deszczowych wymagają ich zagospodarowania na terenie działki lub zapewniania kontrolowanego odpływu do sieci miejskiej. Wykonujemy związane z tym prace polegające na budowie zbiorników rozsączających i retencyjnych. Montujemy zbiorniki z tworzywa, żelbetowe i rurowe. Zajmujemy się odbiorami wykonanych urządzeń z odpowiednimi Urzędami.